Kontakt

Świetlice Gminy Leszno to samorządowe instytucje kultury. Ich celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców Gminy Leszno.

Facebook Świetlic prowadzą Dyrektorki Świetlic w Lesznie i Zaborowie.